STB-Copter is geregistreerd dienstverlener voor de kmo-portefeuille!

40% overheidssteun op de pilootopleidingen bij STB-COPTER!

Wie/wat is KMO portefeuille?

KMO portefeuille is een subsiediemaatregel van de Vlaamse Overheid gericht naar kleine en middelgrote ondernemingen ter ondersteuning van de ondernemerschapsbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en mentorschap. U kan hierdoor 50% financiële steun krijgen bij opleiding. Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden via het internet aangezien de aanvraag, verwerking, toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een elektronische ondernemingschapsportefeuille. De portefeuille bestaat uit vier pijlers : opleiding, advies, mentorschap en kennis.

STB-COPTER is door KMO portefeuille geregistreerd als dienstverlener voor de pijler opleiding onder het erkenningsnummer DV.O108519.

Wie komt in aanmerking voor KMO portefeuille ?

Voorwaarden waaraan men moet voldoen:


Kleine of middelgrote onderneming
Vestiging in het Vlaamse Gewest
Aanvaardbare activiteit
Voldoen aan de regelgeving in het Vlaamse Gewest
Deel uitmaken van private sector
Dienstverleners
Aanvaardbare juridische vorm; VZWs komen niet in aanmerking


Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.
•Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.
•Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.
Opleiding

Advies


kleine ondernemingen
steunpercentage: 40%

steunplafond: 10.000 euro

middelgrote ondernemingen
steunpercentage: 30%

steunplafond: 15.000 euro


U kan steun aanvragen tot uw persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet u niet 100 procent zeker of u een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert dit schema dat op. De officiële grootte van uw kmo hangt af van uw:
•aantal werknemers
•omzet
•balanstotaalHoe subsidie aanvragen via KMO portefeuille ?U dient eerst te beschikken over een login en een paswoord. Dit is hetzelfde login en paswoord dat gebruikt kan worden om adviescheques, groeipremie of ecologiepremie aan te vragen. Het klantnummer en de pincode van opleidingscheques kunt u niet gebruiken om in te loggen. Heeft u nog geen login en paswoord, dan dient u zich eerst te registreren.Voor meer informatie betreffende dit betalingssysteem of aanvragen van subsidies kan men terecht op KMO portefeuille (KMO portefeuille voor iedereen)Via KMO-portefeuille (vroeger BEA opleidingscheques) kunnen Vlaamse ondernemers jaarlijks tot 15.000 euro subsidies bekomen voor ondersteuning in ondernemen, innoveren en internationaliseren. Deze subsidies zijn van toepassing op de opleidingen van STB-COPTER.

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen tot 50% steun ontvangen van de Vlaamse Overheid op de in aanmerking komende kosten.Geniet in 2011 nog steeds van 50% overheidssteun op uw opleiding. Dit jaar terug met een nieuw plafondbedrag van 15.000 euro!Wat?KMO-portefeuille is een steunmaatregel van de Vlaamse Overheid. U kan hierdoor 50% financiële steun krijgen bij opleiding.

Klik hier voor meer informatie over KMO-portefeuille!WAT IS QFOR?Kwaliteitsevaluatie en certificatie van opleidings- en consultingorganisaties.De Qfor-methodologie is op dit ogenblik de enige die met nauwkeurigheid en betrouwbaarheid een antwoord kan bieden op vragen zoals :- Wie is deze organisatie en wat doet ze?

- Hoe gaat ze tewerk en met welke middelen?

- Beantwoordt ze aan de kwaliteitsbehoeften en eisen van haar klanten?Bedrijven beschikken dankzij Qfor over degelijke methodes voor de kwaliteitscontrole van opleidingsorganisaties en consultingbureaus.

Voor de aanbieders is Qfor een middel om hun professionalisme te bewijzen.Aan sectoren, regio's en initiators biedt Qfor een degelijk referentiekader voor hun besluitvorming en voor de erkenning van de beste organisaties.Meer informatie over Qfor, klik hier