Faq

Alles over de theoretische opleiding

 • Aanvang van de cursus : de groepslessen gaan door op dinsdagavond (je kan ook telkens instappen als er een nieuw vak start en de gemiste lessen volgend jaar inhalen.)
 • Plaats van de cursus: Vliegveld 7 Wevelgem
 • Periodiciteit: vanaf 26 september 2023: iedere dinsdagavond van 18u00 tot 21u00
 • Duur voor PPL(H): ca 8 maanden
 • Doel: voorbereiding van het theoretisch examen PPL(H) (Private Pilot Licence  Helicopter) volgens de nieuwe europese EASA reglementering.
 • Erkenningsnummer STB-COPTER: B/DTO-139
 • Prijs: 1 850 euro excl BTW, excl boeken.

Lessenschema

Vak Lesgever Week  
1. Aircraft general knowledge M. Pont 38-41 H
2. Principles of flight M. Pont 42-47 H
3. Communicatie M. Pont 48-51  
4. Reglementation M. Pont 2-5  
5. Meteo N. Vermeulen 6-11  
6. Instruments M. Pont 12-13  
7. Navigatie M. Pont 14-19  
8. Performance and planning M. Pont 20-21 H
9. Operational procedures M. Pont 22-24 H
10. Human Performance M. Valcke 25-26  

Men kan halverwege de cursus instappen en de overgeslagen vakken het volgend jaar meevolgen!


Hoe schrijf je in?

Reservatie via mail: info@stb-copter.com en het betalen van 1850 + BTW = 2662 euro op rekeningnummer KBC BE74733050117607 van STB-copter, met vermelding: inschrijving theorie PPLH.

Uitgebreide inhoud van de opleiding

 • Luchtvaartreglementering
  • Bronnen van de luchtvaartreglementering
  • De vlieg-verkeersregels
  • De algemene regels
  • Seinen en signalen
  • Markeringen en lichten op vliegvelden
  • Luchtverkeersdiensten en indeling van het luchtruim
  • Het vliegplan, de hoogtemeterinstelling
  • De zichtvliegvoorschriften
  • Abnormale toestanden
  • Voorschriften voor VFR-vluchten in de FIR Brussel
  • De boorddocumenten
  • Vergunningen en bevoegdverklaringen.
 • Navigatie
  • De aarde en haar voorstelling op kaart
  • Kaarten en kaartprojecties
  • Afstand en snelheid, gewicht
  • Inhoudsmaten en temperaturen
  • Richting
  • Het magnetisch kompas
  • De snelheidsdriehoek
  • De koers terug
  • De wind componenten
  • De keergrens (PNR: Point of no return)
  • Het kritieke punt (PET: point of equal time)
  • De route fout
  • Peilingen
  • Radionavigatiepeilingen
 • Aerodynamica, Mechanica, Exploitatie
  • Algemene aerodynamica
  • Aerodynamica van de vlucht
  • Belasting en belastingsfactor
  • Functie van de besturingsorganen
  • Andere helikopteronderdelen en hun functie
  • Inleiding tot het vlieghandboek
  • Gewicht en centrering
  • Prestaties van de helikopters
  • Enkele gevaren van de helikoptervlucht
 • Vluchtinstrumenten
  • De pitot statische instrumenten
  • De hoogtemeter
  • De vario (VSI: Vertical Speed Indicator)
  • Gyroscopische instrumenten
  • Bochtaanwijzer
  • De kunstmatige horizon
  • De richtingsgyroscoop
  • Het volledige instrumentenbord
 • Motoren
  • Werking van de benzinemotor
  • De carburator en injectiesystemen
  • De ontsteking
  • De brandstof en brandstofsystemen
  • Motorkoeling en smering
  • Het vermogen van een motor
  • Timing en klepopening
  • Electriciteit
  • Motorinstrumenten
  • Turbine motoren
 • Weerkunde
  • De atmosfeer
  • Warmte en temperatuur
  • De atmosferische druk
  • De standaardatmosfeer
  • Water en vochtigheid in de atmosfeer
  • Het verticaal evenwicht en de stabiliteit in de atmosfeer
  • De wind
  • De wolken
  • Luchtsoorten die ons weer beïnvloeden
  • De fronten
  • Het weer in lage- en hoge drukgebieden
  • Nevel en mist
  • Ijsafzetting
  • Onweders
  • De weerkaarten
  • De weerberichten
  • De hoogtemeterproblematiek
 • Operationele procedures
  • Algemene luchtvaart
  • Opzoeking en redding
  • Onderzoek van vliegtuigongevallen
  • Overtredingen van luchtvaartregels
  • Bestrijding van geluidshinder
 • Radiocommunicatie
  • Wettelijke voorschriften
  • Begrippen over de radio
  • De boordradio
  • Communicatieregels
  • Radiocommunicatie en verkeersleiding
  • Beschikbare inlichtingen op VHF
  • Abnormale toestanden
  • Radiopraktijk en voorbeelden van radiogesprekken
 • Menselijke prestaties en beperkingen in vlucht
  • Fysiologie (fysieke en mentale geschiktheid om te vliegen, invloed van druk en versnelling, het oog en het zicht in vlucht, gehoor en evenwicht, luchtziekte, vliegen en gezondheid, zorg voor passagiers, vergiftigingsgevaren)
  • Psychologie (het informatieproces, het centraal besluitvormingsproces, stress, inzicht en besluitvorming)

Het theoretisch examen

 • Het theoretisch examen van het multiple choice type wordt afgenomen door de Federale Overheidsdienst Luchtvaart in Brussel.
 • Het examen gaat door in de examenzaal van FOD Mobiliteit Luchtvaart op afspraak. Het examencentrum is open op maandag en op dinsdag van 8u tot 12u en van 13u tot 16u45 en op woensdag van 8u tot 12u.
 • Alle 9 vakken op 1 dag.
 • Pas na het slagen in dit theoretisch examen kan het praktische examen worden afgelegd.
 • Het examen kan worden afgelegd in het Nederlands of het Frans. Kandidaten met een niet-Belgische nationaliteit kunnen op aanvraag het examen afleggen in het Engels.
 • Om te slagen voor het schriftelijk examenonderdeel moet de kandidaat tenminste 75% van de punten voor deze materie behalen. Er is geen sprake van strafpunten.
 • De theoretische vakken zijn voor een deel identiek aan deze voor PPL vliegtuigen. PPL piloten vliegtuig kunnen desgewenst enkel de specifieke helikoptervakken afzonderlijk volgen.
 • De maximumtijd geldt per vak afzonderlijk.
 • De kandidaat legt initieel alle materies in één keer af. Hij is deels geslaagd wanneer hij tijdens de initiële sessie voor ten minste 5 materies geslaagd is. Hij mag de materie waarvoor hij mislukte nog drie maal afleggen.
  • 1e herexamen: alle vakken waarvoor u niet geslaagd bent.
  • 2e herexamen: alle vakken waarvoor u nog steeds niet geslaagd bent.
  • 3e herexamen: alle vakken waarvoor u nog steeds niet geslaagd bent.
 • Om voor het geheel te slagen, dient u binnen de 18 maanden voor alle vakken geslaagd te zijn (gerekend vanaf het eind van de kalendermaand waarin de kandidaat voor het eerst deelnam aan een examen).
 • Voor elke zittijd is een vergoeding verschuldigd.
 • Het theoretisch examen bestaat uit 9 modules:
  • Luchtvaartreglementering en ATC-procedures
   • Duur: 45 min
   • Aantal vragen: 16
  • Algemene kennis van het luchtvaarttuig
   • Duur: 30 min
   • Aantal vragen: 12
  • Vluchtprestatie en -planning
   • Duur: 60 min
   • Aantal vragen: 16
  • Menselijke prestatie en beperkingen:
   • Duur: 45 minuten
   • Aantal vragen: 12
  • Meteorologie:
   • Duur: 30 minuten
   • Aantal vragen: 12
  • Navigatie
   • Duur: 60 minuten
   • Aantal vragen 20
  • Operationele procedures
   • Duur: 30 minuten
   • Aantal vragen: 12
  • Vluchtbeginselen
   • Duur: 45 minuten
   • Aantal vragen: 16
  • Communicatie:
   • Duur: 30 minuten
   • Aantal vragen: 12
  • Als je sneller gedaan hebt met een module kun je reeds aanvangen met de volgende module. In praktijk heb je ruimschoots voldoende met de toebedeelde tijd.

Weight & Balance berekenen van een R22 of R44.

Gebruik onze Excel file om dat eenvoudig te berekenen. Download de Excel tool.

Hoeveel personen kunnen meevliegen in een helikopter?

R22: 1 passagier (geen bagage), R44: 3 passagiers (gelimiteerde bagage)

Wanneer gaat de vlucht niet door?

Zichtbaarheid: voor "veilig" vliegen heeft de helikopter minstens 3 km zicht vooraan nodig (horizontaal) en moet er een afstand zijn van 600 ft (200m) wolkendek (afstand tussen de grond en de wolken). Onder deze minima kan niet gegarandeerd worden dat we vliegen! Wind: afhankelijk van het type helikopter kunnen we zelfs vliegen als er behoorlijk wat wind is.

Wat bij mist?

In geval van slecht weer zoals onweer, overvloedige regen, mist, kunnen de vluchten uitgesteld worden omwille van veiligheidsreden. Er kan dan eenvoudigweg een nieuwe datum vastgelegd worden.

Aan welke snelheid vliegt een helicopter?

De helicopters van het type R44 et Bell 206 kunnen tot 220 km/uur vliegen.

Wat zijn de voorwaarden om piloot te worden?

 • Slagen voor de medische keuring
 • Slagen voor een taaltest Engels
 • Slagen voor het theoretisch examen
 • Slagen voor het praktisch examen

Wat houdt de medische keuring in?

Het medisch attest is een belangrijk gegeven in de vliegerij. Een prima medische conditie is een voorwaarde voor een veilige vlucht voor de piloot en zijn passagiers. Voor PPL(H) is een medisch attest van de Klasse 2 voldoende, CPL(H) en hogere vergunningen vergen een Klasse 1 medische keuring.  Bij een normale gezondheid zijn er doorgaans geen problemen voor de medische keuring.

Voorwaarden:

Medisch geschikt worden bevonden om piloot te worden.
De minimale leeftijd van 16 jaar hebben.

De initiële medische keuring wordt gevolgd door periodieke checks bij een aantal gespecialiseerde artsen. Afhankelijk van de leeftijd van de piloot dienen deze checks frequenter te gebeuren.

Bij een normale gezondheid zijn er doorgaans geen problemen voor de medische keuring. Die omhelst een gehoorcontrole, een gezichtscontrole, een evenwichtstest, een bloedstaalcontrole, een thoraxfoto en een EKG. Voor de gezichtstest is het dragen van een bril of lenzen geen enkele belemmering. Na deze keuring ontvang je van de Federale Overheidsdienst Luchtvaart je oefenvergunning en je vliegboek waarmee je de praktische opleiding kan starten. Je hoeft nog niet geslaagd te zijn in je theoretisch examen om de praktische opleiding te starten. Deze kunnen trouwens gelijktijdig worden gedaan.

Voor het eerste geneeskundig onderzoek kunt u een afspraak maken bij een aeromedical arts uit deze lijst:
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/aeromedical_examiners_2019_2.pdf

de praktische opleiding

De praktische opleiding kan simultaan verlopen met de theoretische opleiding. Dit biedt uiteraard het grote voordeel dat de theoretische lessen meteen in een realistische omgeving worden ervaren. Een niet te onderschatten voordeel.

Helikoptervliegen vereist heel wat aandacht en inzet van de leerling-piloot. Samen met je instructeur leer je alle bedieningen te hanteren. Het toestel beschikt over een dubbele besturing waarbij de instructeur te allen tijde kan bijspringen waar nodig. Reeds na enkele uren wordt deze inzet en aandacht beloond. Je zal stilaan ervaren hoe het toestel beantwoordt aan de handelingen die je uitvoert. En zo zal je stilaan opbouwen tot je eerste solovlucht.

De max voor iedere piloot is zijn eerste solovlucht waarbij hij helemaal alleen het toestel van de grond haalt. Vervolgens leer je allerhande speciale manoeuvers uit te voeren en maakt ook de navigatie deel uit van de praktijkopleiding. Na je eerste solovlucht volgen er regelmatig nieuwe met zelfs een aantal navigatievluchten. Het is jouw instructeur die bepaalt of je klaar bent voor je praktisch examen. Een minimum van 45 uren wordt door de wetgever bepaald. In de realiteit ligt dat meestal rond de 50 uur. Het examen zelf wordt afgelegd in het bijzijn van een examinator aangeduid door de Federale Overheidsdienst Luchtvaart.

Waarom kunnen wij vliegen?

Dankzij het principe van Bernouilli. Als een profiel onderhevig is aan een luchtstroom, dan splitsen zich de luchtmoleculen deels boven het profiel en deels onder het profiel om zich zo weer te herenigen eens voorbij het profiel. Als nu zoals bij de vleugel van een vliegtuig de bovenzijde hoger is dan de onderzijde en dus het profielvlak groter is bovenaan dan onderaan, dan moet de bovenste molecule een langere weg afleggen dan de onderste molecule. Hierdoor ontstaat een onderdruk aan de bovenzijde van de vleugel en een bovendruk aan de onderkant van de vleugel.

Hetzelfde geldt voor het rotorblad van een helikopter. Dit rotorblad vervangt trouwens de vleugel bij een vliegtuig.

De meest gebruikte leertoestellen zijn de ROBINSON R22 en R44, een respectievelijk 2 persoons- en 4 persoonstoestel.

Maar hoe bestuur je nu een helikopter?

Er zijn 4 besturingsorganen.

 

De cyclic

De cyclic is de hendel die zich centraal bevindt in het toestel en die bediend wordt met de rechterhand. Hiermee kan je de rotorschijf naar iedere gewenste richting laten kantelen, hetgeen zorgt voor een voorwaartse, achterwaartse of zijwaartse beweging van het toestel.

De collective

De collective is de hendel die zich links van de piloot bevindt en die men met de linkerhand bediend door deze op te trekken of neer te duwen. Het resultaat spreekt voor zich, als men hem optrekt gaat het toestel naar boven, duwt men hem neerwaarts dan gaat ook het toestel naar beneden.

 

De throttle

De throttle maakt deel uit van de collective en kan nog het best vergeleken woorden met de gashendel van een motor. Hiermee bedien je de MAP (Manifold Pressure). Hoe meer kracht je vraagt om bijvoorbeeld te stijgen hoe meer MAP er moet worden gegeven om een constante rotorsnelheid te behouden tijdens de vlucht. Bij de opstart gebruik je de throttle om de rotorsnelheid op het juiste niveau te brengen. Tijdens de vlucht zorgt met met de throttle dat de naalden van de rotor RPM en de MAP in de juiste verhouding blijven.

 

Bij de meeste toestellen wordt dit verband automatisch geregeld door middel van de governor. Een elektrisch-mechanisch hulpmiddel

Het voetenstuur

Het voetenstuur wordt, zoals het woord laat vermoeden, bediend met de voeten. Doordat de rotor van de helikopter in een bepaalde richting draait, namelijk een linksdraaiende of een rechtsdraaiende rotor, zal de cel van de helikopter waarin de piloot en passagiers zitten de neiging hebben als tegenreactie in de tegenovergestelde richting te draaien. Dit tegenkoppel wordt geleverd met de staartrotor die door middel van 2 pedalen wordt bestuurd.

 

In het kort dit overzicht:

 • Cyclic = vooruit, achteruit, zijwaarts
 • Collective = op en neer
 • Throttle = rotatiecontrole van de rotor
 • Pedals = richting van de helikopter
   


 

Hoe zit dat nu met dat luchtruim?

Ieder land verdeeld haar luchtruim in verschillende delen. Zoals je het grondoppervlak kan verdelen in kavels zo verdeelt men ook het luchtruim maar dan in 3D. Alle delen krijgen een klassificatie gaande van een luchtruim klasse A tot een luchtruim klasse G. Gaande van streng gecontroleerde zones naar totaal vrije zones.

Verder worden deze zone's onderverdeeld in CTR's (Control zone) gebonden aan een vliegveld, TMA's en AIRWAYS. Elk van deze gecontroleerde zone's is via radio in contact met de toestellen in hun luchtruim.

Schematisch ziet het er als volgt uit

En dan zijn er uiteindelijk in de klasse G nog de wettelijke beperkingen die uiteraard voor een helikopter veel minder beperkend zijn dan voor een vliegtuig wat betreft de min hoogte, de zichtbaarheid en dergelijke meer.


 

Wist je dat er verschillende soorten wolken bestaan?

je leert inderdaad de verschillende types wolken te onderscheiden. Het regent lang niet uit alle wolken of je vermijdt best de gevaarlijke wolken. Als je na de cursus 'meteo' naar lucht zal kijken zal je veel beter begrijpen waarom bepaalde weersfenomenen zich voordoen.

Hoe behaal ik een EASA-licentie?

De EASA-regelgeving laat krediet toe voor vluchturen die verworven werden onder een ICAO-licentie. Hoeveel krediet hangt af van het aantal gevlogen uren en de licenties die je al hebt. Elke piloot heeft zijn eigen situatie en zal afzonderlijk beoordeeld worden.

Wat bieden wij aan?

STB-Copter biedt omscholingscursussen en routes aan afgestemd op jouw unieke situatie, die jouw ervaring en behaalde licenties optimaal benutten om te voldoen aan de vereisten van een EASA-licentie.

Contacteer ons met een duidelijke schets van jouw situatie en we stellen met plezier een gedetailleerde offerte op met de beste routes om jouw vlieguren optimaal te gebruiken en zo budgetvriendelijk mogelijk een licentie te behalen.

Wat heb je nodig?

 • EASA medische klasse 2
 • Theoretisch examen over luchtrecht en menselijke prestaties
 • Certificaat radiotelefonie
 • Minimum niveau 4 taalvaardigheid
 • Minstens 100 vluchturen met helikopters
 • Vaardigheidstest met een BCAA-examinator

Checklist EASA Part-FCL Annex III

 • Uitgifte van een Belgische EASA Part-FCL PPL(H) VFR/IR SPH.
  (Omzetting van een buitenlandse licentie)
 • Vereisten van de uitgifte van een Belgische EASA Part-FCL PPL(H) VFR SPH op basis van een ICAO-PPL(H) VFR SPH uitgegeven in een niet-EASA lidstaat:
  • EASA Part-Med medisch certificaat klasse 2 uitgegeven door een erkende Belgische AME
  • Theoretisch examen PPL(H) over luchtrecht en menselijke prestaties in overeenstemming met FCL.215
  • Bewijs van het radiotelefonie-certifcaat uit de buitenlandse licentie van de piloot
  • Taalvaardigheid kunnen aantonen in overeenstemming met FCL.055 (minimum niveau 4)
  • Kopie van de pagina's uit het logboek inclusief het praktisch examen (vaardigheidstest) voor de initiële licentie
  • Een minimum ervaring van 100 vlieguren met een helikopter
  • Vaardigheidstest PPL(H) VFR met een examinator met een SP-helikopter in overeenstemming met de FCL.235 en BCAA
  • Vaardigheidstest en bekwaamheidsproef met de helikopter
  • Voldoen aan de vereisten voor het relevante type, in overeenstemming met Subpart H
  • Aanvraag voor de uitgifte van een pilootlicentie/-vergunning
  • Kopie van alle pagina's van je huidige (en geldige) buitenlandse pilootlicentie met de vereiste type-rating (een licentie in afwachting van goedkeuring wordt niet aanvaard)
  • Kopie van alle pagina's van je geldig buitenlands medisch certificaat
  • Kopie van de laatste 3 pagina's van het logboek
  • Kopie van je identiteitskaart